Delivery to

Pickup from

Save
Mandi (Whole Chicken)
SAR 39
Mandi (Half Chicken)
SAR 19.5
Mathbi (Whole Chicken)
SAR 39
Mathbi (Half Chicken)
SAR 19.5
Shawaia (Whole Chicken)
SAR 39
Shawaia (Half Chicken)
SAR 19.5
Madfoun (Whole Chicken)
SAR 40
Madfoun (Half Chicken)
SAR 20
Zorbian (Whole Chicken)
SAR 44
Zorbian (Half Chicken)
SAR 22
Madghoot (Whole Chicken)
SAR 43
Madghoot (Half Chicken)
SAR 21.5
Kabsa Al Barr (Whole Chicken)
SAR 45
Kabsa Al Barr (Half Chicken)
SAR 22.5
Mandi (One Person)
SAR 75
Madfoun (One Person)
SAR 75
Kabsa Al Barr (One Person)
SAR 77
Zorbian (One Person)
SAR 77
Mandi Chicken (Without Rice)
SAR 13
Mathbi Chicken (Without Rice)
SAR 13
Shawaia Chicken (Without Rice)
SAR 13
Madfoun Chicken (Without Rice)
SAR 14
Grilled Chicken (Without Rice)
SAR 16
Sha'abi Rice
SAR 8
Mandi Rice
SAR 9
Bashawer Rice
SAR 10
Taifi Rice
SAR 9
Mathloutha
SAR 11
Full chick. Maqluba
SAR 50
half chick. Maqluba
SAR 25
Jarish without meat
SAR 9
Korsan
SAR 9
Marquq
SAR 14
Saliq tayify
SAR 14
Jarish Halil
SAR 17
4 Sticks grills
SAR 33
Kabab meat
SAR 33
Kabab chick
SAR 28
Awsal Meat
SAR 33
Sheesh Tawook
SAR 28
Full Chicken on charcoal with rice
SAR 42
Half chicken, on charcoal with rice
SAR 21
French fries
SAR 7
Homoss
SAR 10
mottabal
SAR 10
Tabula
SAR 8
Green salad
SAR 8
Grape leaves
SAR 7
Baba Ganouj
SAR 10
Mohmara
SAR 9.5
Cucumber yogurt
SAR 8
Olive salad
SAR 9.5
American salad
SAR 9.5
Mixed Appetizers
SAR 14
Hot Slad
SAR 3
thainna
SAR 3
Shutat Hawadir
SAR 12
Hot sauce bottle
SAR 1
mixed vegetable
SAR 7
Okra
SAR 7
Molokhia
SAR 7
Oven mixed vegetable
SAR 12
Mixed Muhashi
SAR 10
Mosaqaa
SAR 10
Fried kebbe
SAR 2.5
Sambosa meat
SAR 1.5
Sambosa cheese
SAR 1.5
Pasta with minced meat
SAR 12
Spaghetti pasta
SAR 12
bechamel
SAR 12
Oat soup
SAR 5
Bread
SAR 1
fruit salad
SAR 12
Orange medium mixer
SAR 8
Squeezed orange juice
SAR 8
Mango juice
SAR 9
Strawberry juice
SAR 8
banana juice
SAR 9
Cocktail juice
SAR 9
pomegranate juice
SAR 8
Araasi Juice
SAR 12
Awar Heart Juice
SAR 10
Lemon juice
SAR 8
avocado juice
SAR 10
Pineapple juice
SAR 8
guava juice
SAR 8
Melon juice
SAR 8
Pepsi
SAR 3
7 up
SAR 3
Merinda citrus
SAR 3
Pepsi Diet
SAR 3
 7 up Diet
SAR 3
Large pepsi
SAR 9
Large 7Up
SAR 9
Family Citrus
SAR 9
Laban
SAR 1.25
Yogurt
SAR 1.25
Mineral water
SAR 1
Creme caramel
SAR 6
Jelly
SAR 6
Pudding
SAR 7
Layers
SAR 6
sweet Lotus
SAR 7
Creme Chocolate
SAR 7
Um ali
SAR 10
Kunafa
SAR 9
The restaurant is closed now. Please try later
Items
This website uses cookies
We use cookies to improve user experience